Liên hệ


Công ty TNHH MTV RÔ VI MEO
Địa chỉ: 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: + 84 8 3910 2990  -
Fax: + 84 8 3910 5800
Di động: 0913 943 782